Firma osnovana 1974 godine duga tradicija stara 45 godina su dokaz dugog poslovanja zadovoljnih musterija i kvalitetu nasih proizvoda.

Proizvodnja je proces iz 3 faze:

                  Prva faza zasnovana je na vadjenju kamena iz nasih kamenoloma. Gde se utovara i prevozi do skladista i gde ceka njegovu finalnu obradu. 

            Druga faza obuhvata preradu sirovog materijala  uz pomoc masina i moderne mehanizacije u gotov proizvod.

                Treću fazu dobijamo spajanjem prve i druge, gde nastaje gotov proizvod.On se dalje transportuje na trziste gde se prodaje krajnim potrošačima. 

               I na samom kraju u koliko se kupac odluci za naš proizvod nudimo prevoz i istovar do kupca.Sve na jednom mestu.